top of page

Algemene Voorwaarden

Algemeen
  • Onze lesuren duren 60 minuten en we hanteren 15 minuten wisseltijd voor de verschillende groepen.

  • De abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

  • Betaling geschiedt via automatische incasso.

  • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

  • Groepen bestaan maximaal uit 3 personen. We stellen het zeer op prijs dat u zich bij verhindering ruim van tevoren afmeldt. U geeft hiermee anderen de gelegenheid gemiste lessen in te halen.

Hygiëne

Iedereen maakt het apparaat schoon na gebruik met een ontsmettingsmiddel. Het materiaal daarvoor is aanwezig. Het dragen van schoenen is niet toegestaan in de leszaal.

Opzegging

Minimaal 1 maand van tevoren i.v.m. indeling van de groepen.

Aansprakelijkheid

Studio Pilates stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan persoonlijke eigendommen. Deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico. Het is niet mogelijk Studio Pilates en/of de medewerkers aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit deze activiteiten.

 

Studio Pilates behoudt zich altijd het recht voor de lestijden, de indeling van de groepen en de tarieven te wijzigen.

bottom of page